Serwis o zwierz�tach

 
 
Forum Pupileo.pl
Artyku�y Pupileo.pl
Zdj�cia Pupileo.pl
kleszcze, pch�y, komary robaki i odrobaczanie > Psy molosy to nasza pasja! > kynologia > rasy > weterynaria > forum
Pchly - START advantage pch�y zoonozy lekarze Bayer HealthCare

Pch�y, Pch�y u psa, Zwalczanie pche� i Ochrona ps�w

 
 

Pch�y, Pch�y u psa,  zwalczanie
pche� i walka z paso�ytami: www.Pupileo.pl

pch�y advantix pch�y

 

 

 Pch�y - Zapobieganie i zwalczanie inwazji pche� znajdziesz na www.pupileo.pl
 

 

Pch�y, Pch�y u psa,  zwalczanie
pche� i walka z paso�ytami.

  

 
Zobacz Artyku�y o pch�ach kliknij

pch�y advantix psy molosy

Pch�y - Zoonozy to powa�ny problem Bayer HealthCare Dzia� Weterynaryjny
Jedne z najcz�ciej spotykanych paso�yt�w zewn�trznych ps�w i kot�w. Te ma�e (d�ugo�ci 2-4 mm), bezskrzyd�e, sp�aszczone bocznie, krwiopijne owady przenosz� wiele chorobotw�rczych drobnoustroj�w (np. wywo�uj�cych d�um�) i s� �ywicielami po�rednimi dla tasiemc�w (m.in. D. caninum). Najpowszechniej wyst�puj�cym gatunkiem jest pch�a kocia wi�cej ... 

Pch�y - informacje dla lekarzy weterynarii i farmaceut�w

Informacje dla lekarzy weterynarii i farmaceut�w
Zgodnie z obowi�zuj�cymi na terenie RP przepisami, reklama produkt�w leczniczych wydawanych wy��cznie na podstawie recepty mo�e by� kierowana jedynie do os�b uprawnionych do wystawiania recept oraz os�b prowadz�cych zaopatrzenie w te produkty wi�cej ...
 

Kleszcze, pch�y, komary i robaki  s� gro�ne nie tylko dla ps�w, ale r�wnie� dla ludzi. W bezpiecznym i skutecznym leczeniu oraz profilaktyce niezb�dny jest sprawdzony, pewny partner.

 

 

 

 

 

Pch�y, Pch�y u psa,  zwalczanie
pche� i walka z paso�ytami:
www.Pupileo.pl

 

 

 

[Strona g��wna] [Krople Advantage] [Wszystko o Pch�ach] [Zoonozy to powa�ny problem - Pch�y] [dla lekarzy wet.]

 
 

 

| redakcja | kontakt przez formularz | Dysplazja | Kleszcze | Pch�y | Komary | Robaki i Odrobaczanie ps�w |

Pupileo.pl Mecenas walki z paso�ytami u ps�w.

Copyright © wszelkie prawa zastrze�one 2002 - 2013 Serwis Molosy.pl
 

          Reklama: Dieta bezglutenowaReklama: Kopytka